کیمیاگر

و تو می اندیشی که این همه را خوانده ای بی آنکه ،همه ی مرا خوانده باشی...

عناوین مطالب وبلاگ "کیمیاگر"

» ۱۳٩٤/٥/٢٥ :: پایان
» ۱۳٩٢/٩/۱ :: تو که هستی هیچ پرنده ای یتیم نمی ماند...
» ۱۳٩۱/٦/۱ :: هزاااار رج در تصویرِ تو خط خطی شده...
» ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: برای بادهای شمالی...
» ۱۳٩۱/٤/۳٠ :: من...
» ۱۳٩۱/۱/۱٥ :: هان ای عزیزِ بی تابِ پرسکوت من!!!
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٤ :: کلاغ پر
» ۱۳٩٠/٩/٢٥ :: می ترسم این بار ورد زبانم،رفتن نباشد:((
» ۱۳٩٠/٩/٤ :: ...
» ۱۳٩٠/۸/۸ :: ماه زده
» ۱۳٩٠/٧/٢٧ :: مستورِ برهنگی
» ۱۳٩٠/٦/۳٠ :: من نجات یافته ی رسالت ِ ظرافت ِ دستان تو ام!!!
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: بی خوابی
» ۱۳٩٠/٥/٩ :: قایم باشک
» ۱۳٩٠/٤/٢٥ :: بخوان خطوط درهم دست هایم را فالگیر!!!
» ۱۳٩٠/٤/۱٧ :: قسم به تو،غزل نانوشته ام!
» ۱۳٩٠/٤/٢ :: من_عشق_منطق....انتظار زیادیست بخواهم در سطری بگنجند.
» ۱۳٩٠/۳/۱٧ :: کابوس دستان بی ظرافت فردا که برای بی قراریم وطن نمی شود!!!!
» ۱۳٩٠/۳/٩ :: هنوز هم همنشین نام وامضای منی!!!
» ۱۳٩٠/۳/۸ :: آآآخ...
» ۱۳٩٠/٢/٢٧ :: پیچک بنفش آرزوها
» ۱۳٩٠/٢/٢٢ :: گیاه در کویر ریشه نمی کند...تو چطور در من ریشه دوانده ای؟
» ۱۳٩٠/٢/۱٤ :: نقطه چین ها را بخوان...گویاترند!!!
» ۱۳٩٠/٢/٥ :: غزلگیجه گرفته ام از یاد پریش تو
» ۱۳٩٠/٢/٢ :: بمان که بی تو مرا تاب زنده ماندن نیست!
» ۱۳٩٠/۱/٢٥ :: کشتی نوح است،این چمدان که تو می بندی!!!
» ۱۳٩٠/۱/٢۱ :: این منی که در من است،من نیست...
» ۱۳٩٠/۱/٢۱ :: دنیا هم فیلسوف شده است انگار در پی ترجمه ی دستانت!
» ۱۳٩٠/۱/٢۱ :: کلمات هم که در نگاه تو ذوب می شوند!
» ۱۳٩٠/۱/٢٠ :: به سوگ باید نشست عشق را!!!
» ۱۳٩٠/۱/٢٠ :: مکرر کن این داستان را!
» ۱۳٩٠/۱/۱۳ :: باکرگی شعر من در دستان هوس انگیز تو از بین می رود!
» ۱۳٩٠/۱/٩ :: یار هم با ما سر جنگ دارد انگار با سر زدن های گاه و بی گاهش!!!
» ۱۳٩٠/۱/٢ :: تولدت مبارک عزیز همیشه ها
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۸ :: کاش برف نمی آمد! که مرز ملافه و خیابان پیدا بود!
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۸ :: حسی از همیشه ها
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۱ :: کمی از من و روزهای دور....خوش آمدی بهار جان
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٧ :: روز زن؟؟؟
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٥ :: اندر باب این روزهای کش آمده ی دلتنگ
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۱ :: پای در سلسله و دست به دامان وصال
» ۱۳۸٩/۱٢/۱ :: چه سرطان حنجره ای در کلمات من است
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٤ :: ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب،از دریچه ی تاریک
» ۱۳۸٩/۱٠/۸ :: امان از این فعل های ماضی بی پایان
» ۱۳۸٩/٩/۱٩ :: میلاد پوچی
» ۱۳۸٩/٩/٦ :: از مهرنوش عزیزم
» ۱۳۸٩/٩/٥ :: طرحی از روزهای دلتنگی
» ۱۳۸٩/۸/٢٤ :: بگذار که دفتر دریا هم گزینه یی از گریه های گاه به گاه من باشد
» ۱۳۸٩/۸/٩ :: تا تو با منی زمانه با من است.
» ۱۳۸٩/٧/٢٥ :: خوابیده ای فراخ تر از شب،رویاهایت اما هم چند این کومه
» ۱۳۸٩/٧/٢٢ :: او خانه همی جوید و من صاحب خانه
» ۱۳۸٩/٧/۱٦ :: کفر گویی مؤمنانه
» ۱۳۸٩/٧/۳ :: از شبلی عزیزم
» ۱۳۸٩/٧/٢ :: برای کودکان فقر،سرما،بی سرپناهی،گرسنگی،گریه،برای تو...
» ۱۳۸٩/٦/۱٦ :: من-شب-فاحشه ی باکره
» ۱۳۸٩/٦/۳ :: امان از روزهای بی تو
» ۱۳۸٩/٥/٢٩ :: اشغ
» ۱۳۸٩/٥/٢٥ :: بودن یا نبودن دیگر مسئله ای نیست.زن بودن برای من مسئله است.
» ۱۳۸٩/٥/٢۳ :: ملخ ها
» ۱۳۸٩/٥/۱٤ :: ღღღعشق بهانه استღღღ
» ۱۳۸٩/٥/۱٠ :: اسیر
» ۱۳۸٩/٥/۳ :: در بزرگداشت استاد شاملو
» ۱۳۸٩/٤/۳٠ :: از سید علی صالحی
» ۱۳۸٩/٤/٢٤ :: هذیانات یک بیمار
» ۱۳۸٩/٤/٧ :: ۱۳۸٩/٤/٧
» ۱۳۸٩/٤/٥ :: روزت مبااااااااارک بابا
» ۱۳۸٩/٤/۱ :: بی ربط نویسی از نوع سالاد دلتنگی
» ۱۳۸٩/۳/٢٠ :: اندر احوالات یک دلتنگ
» ۱۳۸٩/۳/۱۱ :: خدایا
» ۱۳۸٩/٢/۱۸ :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» ۱۳۸٩/٢/۱۳ :: گم شده
» ۱۳۸٩/٢/٩ :: چیز
» ۱۳۸٩/٢/٥ :: ای دریغ از من
» ۱۳۸٩/۱/٢۳ :: هذیان های شبانه
» ۱۳۸٩/۱/۱٧ :: لعنت
» ۱۳۸٩/۱/۱٥ :: بهانه ای برای گریه
» ۱۳۸٩/۱/۱٥ :: ایمان
» ۱۳۸٩/۱/۱٥ :: روی پله های معبد
» ۱۳۸٩/۱/۱٥ :: دو قفس
» ۱۳۸٩/۱/۱۳ :: ای صبح
» ۱۳۸٩/۱/۱۱ :: مقدمه ی سرود افرینش