کیمیاگر

و تو می اندیشی که این همه را خوانده ای بی آنکه ،همه ی مرا خوانده باشی...

می ترسم این بار ورد زبانم،رفتن نباشد:((

تنها که شدی..      چهار خانه های پیرهنت راجابه جا کن روی صندلی                              بایست روبه روی آینهببین......که دیوار تنت                 غرق هزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
مرداد 94
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
2 پست