من...

کلمات مرا غرق میکنند.
در منی که مستور لبخندها شده.
در تویی که یا نیستی یا بودنت تاااب ماندگاری نمی آورد...
همین است که سکوت عادت روزهایم شده.
از نوشتن میترسم.
ازین که یک روز دوباره
دست های جوهریم از تو خالی شود و...
هزااار هزااار کلمه باشد که در اشک های من می غلطند.
/ 0 نظر / 31 بازدید