هزاااار رج در تصویرِ تو خط خطی شده...

تقصیر از آدمکِ درونِ من نیست

کم طاقت شده ام این روزها،دخترک...

نترس از این همه فریادِ بغض آلود

صبورترین آدم دنیا هم که باشی

مرزهای صبرت که بشکنند...

                                می شکنی

 

دل شکستگی دردی غریب است

زیااااد که طووول بکشد...

                       رهایش که کنی

چرک می کند و

همه چیز را میان هجمه ی اندوهش

                                             با خود می برد...

نترس ازین هیاهو

                حال من خوب است

                                    تنها کمی،

                                              کم طاقت شده ام.

/ 0 نظر / 51 بازدید