گیاه در کویر ریشه نمی کند...تو چطور در من ریشه دوانده ای؟

در این برهوت نسیان زده انگار

تو تنها جوانه ای

                    و من

تمامیِ این زمین سترون

به راه خود برو،

     من

        برای سرودن از تو

                             زیاده شاعر بودم.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید