ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب،از دریچه ی تاریک

 

دوست دارم دیوانگی کنم.

دوست دارم میان سیلاب باران، دست در دست یک دوست که فقط دوست باشد،نه لزوما ماوا.بدوم.جیغ بکشم.در میدان شهر،خیس از باران،لبریز از شوق زندگی،برقصم و برقصم و برقصم آنقدر که از مستی این سما در آغوش دوست پناه گیرم.

دوست دارم مردان دوست داشتنی زندگیم را از غریبه و آشنا در آغوش بگیرم و بوسه بارانشان کنم.

دوست دارم رویا ببینم که پروانه ام.

دوس دارم فریاد بکشم که دیوانه ام.می خواهم دیوانگی کنم.

دوست دارم تن برهنه ام را به آفتاب عرضه کنم.فارغ از هراس اتهام هرزگی.

دوست دارم با صدای اذان سما کنم.

دوست دارم هر نگاه را به لبخندی میهمان کنم.

دوست دارم عاشقی کنم.بگریم.بخندم.شادی کنم.

دوست دارم تمام شهر را برای نرسیدن رکاب زنم.

دوست دارم از سرعت،سبقت بگیرم.

دوست دارم تمام شهر را برای عقلانیت متهم کنم.

دوست دارم برای خاطر یک لبخند از بلندترین شاخه گیلاس بچینم.

دوست دارم برای خاطر یک بادبادک،باد را آرزو کنم،برای خاطر یک خنده از ته دل،بادبادک را.

دوست دارم باد را ببویم که میان گیسوانم میپیچد.

دوست دارم تو باشی و رقص باد را میان گیسوانم تحسین کنی.

دوست دارم از لبانت تا صبح گل انار بچینم.

دوست دارم تا صبح هزااااااااااااااار بار دوستت دارم را هجی کنم

دوست دارم برایت هزااااااااار ترانه شوم.مبادا خواب، گرمی نگاهت را برباید.

دوست دارم تو را طلب کنم میان هر ثانیه ام.حرارت تنت را.نرمی لبانت را.شانه های فراخت را.

دوست دارم هزااااار سااااال شانه هایت را مرهم خیسی چشمانم کنم و تمام گریه های عالم را در پناه آغوشت بخندم.

دوست دارم زیر باران از لبانت بوسه بچینم.

دوست دارم میان حجم آغوشت خودم را گم و تو را بیابم.

دوست دارم تو را بیابم میان هر سطر،هر واژه ام.

دوست دارم دوست داشته باشم.

دوست دارم دیوانگی کنم.

دوست دارم دیوانه باشم.

دیوانه ام بشمار.

من عاشق شده ام.

 

پ.ن:ولنتاین،پیشاپیش و پساپس مبااااااااااارک به همه ی عاشقای گذشته و حال و آینده.ما که کسی بهمون تبریک نمی گه،ایشالا به شما خوش بگذره.

پ.ن:به قول مهیار عزیزم،هر کی عاشق نباشه آدم نیست.آدمیتتون رو جشن بگیرید.

پ.ن:حال ما خوب است.مرسی از کامنتای خصوصی و عمومی.دوره ی درمان یه جراحی رو می گذرونم و تایپ برام سخته.نبودنم رو ببخشید.

دوستون دارم.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید