لعنت

 

لعنت به شما که جز عشق جنون آسا

همه چیز در جهان شما جنون آساست.

 

 

 


لعنت به کوچه های این شهر که سرشار از دلتنگیست.
آسمان هم انگار دلتنگ است
که انقدر می بارد و می بارد تا دل دیوارهای کهنه ی شهر هم به رحم آید.
امروز جوانه های پر سیاوش از میان آجرهای دیوار همسایه صدایم زدند.
انگار هنوز زبان گیاهان را از یاد نبرده ام.انگار هنوز ...

 

 

لعنت به این آسمان که آنقدر ابری و تیره است که دریا شوقی برای آبی بودن ندارد.

 

لعنت به این ساعت که مرا مجذوب گذشت ثانیه ها کرده،آنقدر که  اکنون را گم کرده ام.

 

 

لعنت به من که من را به وسعت من سپردم و اکنون.....

 

 

 

 

اکنون هیچ نیستم.

 

 

 

لعنت به این دقایق........

 

/ 0 نظر / 11 بازدید