تولدت مبارک عزیز همیشه ها

عزیز من...

رفیق من...

واژه ها چقدر کوچکند برای سرودنت.و تو چقدر بزرگ برای تفسیر در واژه ها.

میلادت مبارک عزیز همیشه ها.

کرورها کرور ستاره به بالینت می ریز م و دستان هر ستاره را پر از نور و لبخند می کنم و همه را بدرقه ی نگاه روشن و مهربانت خواهم کرد.

برایت خنده های از ته دل و رویاهای سعادت آرزومندم.

سعادتمند باشی خاتون طناز و زندگی بخش.

میلادت مبارک آبجی کوچیکه که بزرگی و دوست داشتنی.

دوستت دارم...

دوستت داریم...آنقدر که واژه ها بیانش را تاااااب نمی آورند.

سعادتمند باشی بانو...

پ.ن:چند ساعت دیر رسیدنم رو ببخش به رسم جاده ها که همیشه حصار میسازه و انتظار.

 

                         

/ 0 نظر / 18 بازدید