از مهرنوش عزیزم

اینجا را بخوانید.روزهایی طولانی است که با نوای رقص کلمات مهرنوش عزیزم،می رقصم و غررررررق در لذت می شوم.

مهرنوش عزیزم،با خواندن کلامت به صفحه ی مانیتور دست میکشم و لمس میکنم ذره ذره ی احساست را و اشک می ریزم.نه از غم که از اوج لذتی که برای دل تنگ و زندانی ام می آفرینی.لذت پرواز.لذت فریاد.لذت آزادی.

ممنون که از هر حقیقتی،حقیقی تری.برای تمام بودنت.تمام خووووووووب بودنت ممنون.

/ 0 نظر / 15 بازدید