مکرر کن این داستان را!

در زندگی لحظه هایی هست که می خواهی تا ابد طول بکشند.

تا ابد زمانی طولانیست اما...

باور کن سیر نمی شوی از مکرر شدن نفس ها.

 

پ.ن:دیدم نگارنده برای همه ی مخاطبین آشناست و همه ی شما آشناتر به نگارنده.تصمیم بر آن شد تا زین پس از نام حقیقی استفاده شود.

پ.پ.ن:وای بر ما!!!حرمت هایمان...ارزش هایمان.

/ 0 نظر / 18 بازدید