خدایا

لعنت بر این روزگار که سربازانش تنها سلاح میشناسند و آفتابه.

 

سلاح من سشوار است اما.....

                  زمان قلم سال هاست که به سر آمده.

 

 

خدایاااااااااا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

           پس کی به نام کوچکت صدایت کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 13 بازدید