...

دیشب خواب دیدم که مرده ام...

جمعی زاری کنان در برم و سایه ای خندان بر در...

نشانی دستانش را که پرسیدم،تمام قاصدک های عالم در کف دستانم رقصیدند...

خواب زندگی می دیدم.

/ 0 نظر / 40 بازدید